מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמועות ראי"ה

פרשת שלח לך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור