מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמועות ראי"ה

פרשת מטות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור