מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

עלמא דפירודא

ע"י: הרב יהודה עובדיה