מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

לבושין דמלכא,אברין דמלכא,ואשתאבא בגופא דמלכא

ע"י: הרב יהודה עובדיה