מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

לבושין דמלכא, ואיך עולם הרוח מעתיק עצמו אל עולם הנפש

ע"י: הרב יהודה עובדיה