מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

להתדמות לשכינה בטווח שבין פורים לפסח

ע"י: הרב יהודה עובדיה