מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

שיעור מס' 10 סיום פרק א

ע"י: הרב אהרון מורה

Acrobat להורדת השיעור