מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

חלק ז הקדמת המחבר ותחילת פרק א

ע"י: הרב אהרון מורה