מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

חלק ב פרק ד

ע"י: הרב אהרון מורה