מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אין הדבר תלוי אלא בי (השלמה רק בכתב)

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור