מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"עם החיים ובעד החיים"

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור