מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שבת ומועד בשביעית

פרשת כי תבוא - הכנה לשנה החדשה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור