מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שבת ומועד בשביעית

ניצבים - וילך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי