מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

מעלת הישיבה: להיפגש עם התוכן של העולם

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור