מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

גשם ושפע ע"י עבודת התפילה (הנחיית הרבנות הראשית)

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור