מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

עצרת 30 לפטירת הרב שטיינמן

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור