מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

ויקרא אליו".. העמקה בנושא הנבואה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי