מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

אנו רצים והם/אנו רצים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר