מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

המשך העמקה בנושא הנבואה "ויקרא אליו"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי