מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

חזרות על הלימוד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר