מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

יום ירושלים היום של ישיבת הכתל,חזרת שכינה לירושלים

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור