מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

חנוכה-יוחנן כהן גדול השמך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי