מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

ויחי-ויגד

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי