מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

בא-זקני בני ישראל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי