מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

בשלח-דתן ואבירם

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי