מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שבת ומועד בשביעית

פרשת תולדות

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור