מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"כי מציון תצא תורה" לכל העולם

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור