מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

משפטים-אצילי בני ישראל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי