מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

ויקהל-בצלאל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי