מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

בחוקותי-ברית ראשונים המשך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי