מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

שלח-המקושש המשך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי