מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » תורה ופרשת שבוע

מטות מסעי-אלידד קמואל המשך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי