מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תורת ארץ ישראל, הודאה מלחמת שלום הגליל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור