מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"מה יעשה אדם ויחכם" (שלושת השבועות, אביתר תורג'מן)

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור