מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

תורה ועם ישראל

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר