מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

בית דין של חשמונאי

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי