מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

התנגשות תרבות יוון בתרבות ישר

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי