מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

זאת חנוכה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי