מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

הטוב שיצא מהמפגש עם היוונים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי