מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

עין איה-לשנה אחרת קבעום

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי