מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

שמונה קבצים-התורה היווני-המשך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי