מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

המקור לחנוכה בתורה

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי