מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » חגים וזמנים

שפת אמת חנוכה -המשך

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי