מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

התבוננות בתאונה שנהרגה משפחת עטר ז"ל והקמפיין

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור