מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"עמו אנוכי בצרה" המצב בדרום

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר