מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

ארבעה דברים.. לימוד מסכת גיטין,תפילה, לקחת מוסר ולעבוד על מוסר

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר