מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

להרגיש את נפש הזולת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר