מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שבת הארץ

הקדמה לשבת הארץ 2

ע"י: הרב בנימין יגר