מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

וישא אברהם את עיניו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור