מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"שבע יפול צדיק וקם"

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר